Guide: Kend dine rettigheder ved totalkontrol

Tusindvis af borgere bliver her totalkontrolleret uden nogle former for mistankegrundlag.

Tusindvis af borgere bliver her totalkontrolleret uden nogle former for mistankegrundlag.

Det er blevet mere og mere udbredt, at politiet i samarbejde med andre myndigheder gennemfører såkaldte ”totalkontroller”, hvor alt trafik på en hovedfærdselsåre standses og kontrolleres – ofte i timevis.

Til disse kontroller medvirker en bred vifte af statslige myndigheder heriblandt SKAT, fødevarekontrollen, udlændingestyrelsen, arbejdstilsynet og forskellige politienheder, blandt andre Task Force Pusherstreet – som alene er der fordi de vil genere folk med hang til cannabis.

Kontrollerne gennemføres med hjemmel i Færdselslovens § 77, der giver politiet lov til at standse alle køretøjer på færdselslovens område for at besigtige køretøj og fører. Denne hjemmel kræver intet mistankegrundlag, og derfor kan alle uden undtagelse bringes til standsning.

Denne mistankeløse hjemmel udnytter forskellige myndigheder i stor stil til at gennemføre deres egne kontroller – kontroller som de i mange tilfælde ikke selv ville have hjemmel til at gennemføre. De låner så at sige politiets adgang til at standse alle.

På den måde bliver totalkontrollerne et uskønt stafetløb, hvor forskellige myndigheder giver depechen videre til hinanden, når de støder på uregelmæssigheder, som andre tilstedeværende myndigheder kan arbejde videre med. Trods det, at der bude være vandtætte skotter mellem forskellige myndigheders fund. CEPOShar skrevet dette kritiske notat om emnet.

F.eks. kan man nemt forestille sig, at en bil bliver bragt til standsning og at politiet ikke umiddelbart finder anledning til at ransage den. Men føreren driver måske en restaurant og har madvarer med i bagagerummet. Derfor tilkaldes fødevarekontrollen, der om nødvendigt med politiets hjælp tiltvinger sig adgang til bilen. Fødevarekontrollen finder intet uregelmæssigt, men under deres kontrol, finder de et joint-skod i bagerst i bagagerummet. Derefter overtager politiet så igen med hjemlen i  Lov om euforisende stoffer og Retsplejeloven  – og ransager herefter bilen og nøgenvisiterer føreren.

Man kunne finde på 100 andre eksempler, der på drakonisk vis giver først den ene og så den anden myndighed hjemmel til at endevende både bil og fører. Kun fantasien sætter grænser – for love er der nok af.

Det er altså muligt for de forskellige myndigheder at spille ping-pong med lovhjemlerne og derved sammen få adgang til indgreb, som de alene ikke ville have. Den praksis udhuler i den grad retsgarantierne og retssikkerheden.

Orwell kunne faktisk ikke have udtænkt det bedre – Særligt ikke den omstændighed, at hele den totalitære pakke bliver solgt til befolkningen som et tiltag, der gavner vejsikkerheden (!). Det kontrollerne i virkeligheden gavner, er statskassen og myndighedernes evige trang til at detailregulere de borgere, der er uheldige nok at leve under myndighedernes kontrol.

Hvad gør man, hvis man havner i en totalkontrol?

Hvis du er så uheldig at køre ind i sådan en kontrol, så skal du først og fremmest forsøge at køre væk inden for rammerne af færdselsloven. Kontrollerne oprettes desværre på steder, hvor dette er svært, men er u-vendig tilladt eller er der en sidevej, så benyt muligheden for at komme væk. Det er ikke lovpligtigt at holde i kø for at blive endevendt at staten – endnu.

Er flugt umulig, så gør du følgende.

Vær høflig og korrekt

Selv om du har lyst til at bruge alverdens grumme gloser om den politistat, der er ved at udvikle sig i Danmark, så lad være. Vær korrekt og høflig. Lad være med at hæve stemmen og lad være med at bruge kraftudtryk.

Det er desuden virkelig frustrerende for en betjent eller en skattemedarbejder at tale med en person, der på den ene side er provokerende godt inde i sine rettigheder og på den anden side er stinkende høflig. De ved ikke rigtig, hvilken fod de skal stå på.

Så ned med stemmeføringen, ned med pulsen og frem med de gode miner til det slette spil!

Men dermed ikke ikke sagt, at du ikke kan påtale det dybt totalitære og Orwellske i myndighedernes arbejde. Mere om det senere.

Film politiet og myndighederne

Rigtig mange mennesker har efterhånden en smartphone på sig og den giver mulighed for at optage film. Det skal du benytte dig af. Det er ikke ulovligt på nogen måde – hverken persondataloven, straffeloven eller andre love kan forhindre dig i at optage dit møde med myndighederne. Det erkender politiet selv.

Eksempel:

Betjent: Er du venlig at lade være med at filme mig og mine kollegaer?

Dig: Nej, jeg må godt filme denne politiforretning, så længe jeg ikke forhindrer jeres arbejde.

Betjent: Nej, du må ikke filme mig og offentliggøre det. Det står i persondataloven.

Dig: Forkert. Persondataloven beskæftiger sig udelukkende med registrering af personer og personfølsomme oplysninger – ikke tilfældige optagelser af myndighedspersoner. Det ville du vide, hvis du læste § 1 i loven. Var det sandt det du siger, så var optagelser i det offentlige rum ulovlige. Der er desuden ikke andre love, der giver dig hjemmel til at forbyde mig at filme. Er vi enige om det?

Betjent: Du skal efterkomme politiets anvisninger! [tager din telefon fra dig]

Dig: Er du venlig at oplyse mig dit navn, din rang og din station, så jeg kan klage over dig? Du har som udgangspunkt pligt til at oplyse mig om det ifølge Rigspolitiets Kundgørelse II nr. 32.

VIGTIGT: Upload videoen på youtube. Når andre ser, hvordan kagen skal skæres, spredes budskabet, og flere får mod på at trodse myndighederne.

Lad være med at oplyse om ting, du ikke har pligt til

Myndighederne elsker at folk snakker, og de fleste sager bygger på, at borgeren inkriminerer sig selv i den ene eller den anden sammenhæng. Derfor skal du IKKE kvidre som en fugl – du har ikke pligt til det.

Du har kun pligt til at oplyse politiet om navn, adresse og fødselsdato (IKKE cpr-nummer). Det fremgår af retsplejelovens § 750.

Eksempel:

Bejent: I der i bilen, har I noget med jeres navne på?

Dig: Du kan få mit kørekort, fordi jeg er fører, og jeg kan oplyse dig min adresse. Ingen af de andre har pligt til at fremvise noget.

Betjent: Giv mig jeres cpr-numre.

Dig: Du kan få vores fødselsdatoer, vores navne og vores adresser. Du har ikke ret til andet ifølge retsplejelovens § 750.

Lad være med at hoppe og springe for politiet

Langt de fleste mennesker har en ide om, at de uanset hvad har pligt til at gøre, hvad politiet beordrer dem til. Det er en stor misforståelse.

Politiet og andre myndigheder kan f.eks. ikke lovligt påbyde dig og dine passagerer til at stige ud af køretøjet og give adgang til det uden videre. Sådan nogle påbud kræver hjemmel i lov.

F.eks. giver færdselslovens § 77 lovlig hjemmel til at kontrollere bremserne og styretøjet, hvilket kun kan ske inde fra bilen. Derfor har politibetjenten adgang til at sætte sig i førersædet og kontrollere ratslør og bremser, men han har dermed IKKE lov til at ransage bilen – gør han det overskrider han sine beføjelser.

Dine medpassagerer har slet ingen pligt til at forlade køretøjet, med mindre politiet sigter for en forbrydelse, der giver adgang til ransagning og visitation – f.eks. Lov om euf eller våbenloven. ”Fordi politiet siger det” er ikke grund nok til at diktere, om du eller dine passagerer må opholde jer i bilen.

Eksempel:

Betjent: I skal alle stige ud af bilen, så jeg kan tjekke jer.

Dig: Nej, det har vi ingen pligt til, så længe vi har opfyldt betingelserne i retsplejelovens § 750 og Færdselslovens § 77. Du kan sagtens stille spørgsmål til vores identitet ind igennem vinduet, og du kan sagtens se, hvordan mine passagerer ser ud. Hvis du har behov for at kontrollere styretøj og bremser jf. Færdselsloven, stiger jeg som fører gerne ud af bilen.

Betjent: I SKAL stige ud, når politiet siger det!

Dig: Hvis du vil undersøge bilen eller mine medpassagerer, må du sigte os for noget, så du dermed har lovlig adgang til bilen og dem. Husk at du skal have ”rimelig grund” til mistanke jf. retsplejelovens bestemmelser. Har du ikke mistankegrundlaget i orden klager jeg over ransagningen og visitationerne. Husk at oprette sagen korrekt i POLSAS (politiets sagssystem).

Betjent: Politiloven siger, at du skal efterkomme politiets anvisninger!

Dig: Nej, politiloven giver i nogle tilfælde politiet hjemmel til at udstede påbud. Men kun i forbindelse med forstyrrelse af den offentlige orden, fare for enkeltpersoner og den offentlige sikkerhed. Det står i § 5. Ingen af delene er opfyldt her. Vi har desuden ikke pligt til at hoppe og springe for politiet – I skal have dækning i loven for at påbyde borgerne alt muligt.

Andre myndigheder end politiet går i kødet på dig og dit køretøj

Som beskrevet i indledningen deltager mange myndigheder i totalkontrollerne, og finder de noget de kan snage i, er det temmelig sandsynligt, at de gør netop det.

At behandle alle myndigheders forskellige hjemler vil være for omfattende her, men hav som hovedregel, at du sagtens kan svare på spørgsmål inde fra din bil. Er det f.eks. SKAT der stiller myriader af spørgsmål, så har man (modsat når politiet gør det) faktisk pligt til at hjælpe dem til at inkriminere sig selv. Det følger af Skattekontrollovens § 6 stk. 4.

Men der er ret svært for SKAT at bevise, om du hjælper dem alt, hvad du kan, eller om du pludselig bliver ramt af reel dårlig hukommelse. Derfor: Lad være med at snakke og snakke. Lad dem hive ting ud af dig og svar så tit som muligt med: ”Det kan jeg ikke lige huske på stående fod” eller ”jeg har ikke mit bogholderi på mig”.

Eksempel:

SKAT: Kan du ikke lige stige ud af bilen, så vi kan få en snak?

Dig: Nej tak. Jeg kan godt tale med dig herinde fra.

SKAT: Det er en firmabil du kører i – hvor skal du hen og hvor har du lige arbejdet? Er det privat kørsel?

Dig: Jeg skal ud til nogle kunder / jeg skal ud og købe en maskine / jeg skal på værksted / jeg er kørt forkert.

Fortæl myndighederne, hvad du synes om deres indsats

Selv om det er uproduktivt at bande og svovle, så kan man godt fortælle politiet og andre myndigheder, hvad man synes om deres dybt totalitære og krænkende indsats.

Eksempel:

Betjent: Så er vi færdige med dig, du kan køre nu.

Dig: Hvordan har du det egentlig med at mistænkeliggøre og antaste 1000 vis af uskyldige mennesker uden skyggen af mistankegrundlag? Er det i grunden ikke noget du skammer dig over?

Betjent: Jeg gør bare mit arbejde.

Dig: Ja, men derfor kan du vel godt se, at vi i større og større grad mister vores frihedsrettigheder. Hvad bliver det næste? At I går fra dør til dør og ransager for at være sikre på, at borgerne ikke begår ulovligheder? Det er rent ud sagt usmageligt. Det er desuden meget betænkeligt at I på den måde udlåner jeres hjemmel til alle mulige andre myndigheder. Fy for den!

Betjent: Du har ret, jeg kører hjem nu.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.6/10 (53 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 10 votes)
Guide: Kend dine rettigheder ved totalkontrol, 8.6 out of 10 based on 53 ratings

Use Facebook to Comment on this Post

4 thoughts on “Guide: Kend dine rettigheder ved totalkontrol

 1. Hvor blev pdf-versionen af?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  • Den døde samtidig med, at politiet lukkede vores .dk domæne.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
 2. Hvorfor nægte at opgive personnummer?
  1) Staten har lige haft lagt 900.000 af slagsen ud til diverse firmaer – det er ikke et hemmeligt nummer længere…
  2) Når du velvilligt vil vise betjenten dit kørekort, så kan han/hun jo læse det der (på mit i hvert fald)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  • For at vise modstand imod de overgreb, som politiet udsætter folk for.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

5 × three =

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>