Visitation: Kend dine rettigheder overfor politiet

Af Lars Kragh Andersen, tidligere politibetjent

De fleste mennesker ved ikke ret meget om deres helt grundlæggende rettigheder, når de står over for en politibetjent, der vil i lommerne på dem. Hvad har man pligt til at sige? Hvilke retningslinjer arbejder betjenten ud fra, og hvilke indgreb må han lovligt gennemføre? Det vil jeg forsøge at kaste lys over i denne artikel.

Politikernes love og dermed politiets handlemuligheder er først og fremmest begrænset af bestemmelserne i Grundloven – den lov, der helt overordnet begrænser myndighedernes magtudøvelse over for borgerne.

Grundlovens § 71, bestemmelsen der er relevant i forhold til visitationer, anfører, at ”Den personlige frihed er ukrænkelig”, og at man kun kan frihedsberøves, hvis der er lovhjemmel til det. Politiet kan med andre ord ikke (lovligt) frihedsberøve og visitere folk, alene fordi de finder det belejligt i en given situation.

Under grundloven er retsplejeloven og politiloven, der begge giver mere detaljerede retningslinjer for, hvad politiet må og ikke må. Det er primært retsplejeloven, jeg vil henvise til i eksemplerne neden for.

Hvad kan politiet forlange svar på, når de standser mig på gaden?

Når politiet vil tale med én, har man alene pligt til at oplyse dem om navn, fødselsdato (ikke cpr-nummer, kun fødselsdato) og adresse. Intet andet. Det følger af retsplejelovens § 750. Hvor man er på vej hen, hvad man har i sin taske, hvor mange stoffer man tager hver dag og om man sover med hænderne over eller under dynen, vedkommer ikke politiet overhovedet.

Selv hvis politiet sigter en for en lovovertrædelse, har man ikke pligt til at udtale sig. Det fremgår klokkeklart af retsplejelovens § 752 stk. 1, og det SKAL politiet gøre en opmærksom på, hvis de afhører en.

Vil man ikke oplyse om de 3 ting, har politiet lov til at tage skridt til at finde ud af, hvem man er. F.eks. ved at visitere en og i sidste ende ved at skride til anholdelse og tage en med på stationen, hvor man populært sagt kan sidde og kukkelure, indtil de ved, hvem man er. Man har i øvrigt ikke nogen pligt til at bære eller fremvise nogen former for legimitation jf. loven, så længe man ikke fører et motorkøretøj.

Eksempel:

Betjent: Goddag. Har du noget med dit navn på?
Dig: Nej, det har jeg ikke pligt til at have på mig.
Betjent: Hvad hedder du, hvornår er du født og hvor bor du?
Dig: Jens Jensen, er født den 28. maj 1985 og bor på Finkevej nummer 7.
Betjent: Og de sidste 4 cifre i dit cpr-nummer?
Dig: Det har jeg ikke pligt til at fortælle dig, det ved du også godt.

Man skal dog være bekendt med, at den meget vrangvillige borger uden tvivl vil vække betjentenes mistænksomhed, hvilket er noget man skal indkalkulere i sin cost/benefit analyse. Skal man død og pine nå til moster Odas 90 års fødselsdag, der startede for 30 minutter siden, er ovennævnte fremgangsmåde måske ikke en oplagt ide.

Må politiet uden videre visitere mig?

Politiet må ikke visitere dig, alene fordi de har lyst til at se, hvor mange mintpastiller du har i lommerne.  Politiet skal først have en mistanke om, at du har begået en passende alvorlig lovovertrædelse og sigte dig for overtrædelsen. Det er (i langt de fleste tilfælde) reguleret i retsplejelovens kapitel 72, der omhandler legemsindgreb.

Udover bestemmelserne i retsplejeloven giver politiloven (der er den lov, der direkte regulerer politiets daglige virke) også i nogle tilfælde politiet ret til at visitere folk jf. § 8 stk. 3. nr. 2. Omstændighederne, der skal være opfyldte før at politiloven kan bruges til visitationer, er dog relativt sjældent forekommende, da de omhandler forsamlinger under åben himmel – f.eks. demonstrationer. Så tommelfingerreglen for visitationer er stadig, at der skal være en rimelig mistanke om, at man har gjort noget ulovligt.

I endnu mere sjældne tilfælde, kan politiet også visitere folk i et bestemt område, alene fordi de opholder sig dér. Det er hjemlet i politilovens § 6 stk. 3. Her er der heller ikke krav om noget mistankegrundlag.

Men selv om reglerne i retsplejeloven er de mest anvendte – og mest restriktive – kan politiet desværre nemt opfinde en ”passende” mistanke, hvis de har brug for det i forhold til reglerne i retsplejeloven. Er du iført en trøje med et hampeblad påtrykt, og befinder du dig i området mellem Christiania og Christianshavns Metrostation, kan du desværre betragte dig selv som fair game.

Det er i strid med lovens ånd, men sådan er virkeligheden desværre – godt hjulpet på vej af den evige Sisyfos-kamp mod narkotika.

Dog er jeg forholdsvis sikker på, at man kan få en ung betjent til at tænke sig om to gange, hvis man er helt skarp i de betingelser, der skal være opfyldt, før han kan gå i lommerne på en.

Eksempel:

Betjent: Du er sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer/våbenloven. Er du venlig at tømme dine lommer?
Dig: Hvad er dit mistankegrundlag jf. reglerne i retsplejeloven? Hvad gør, at du med rimelig grund mistænker mig for en overtrædelse af lov om euf eller våbenloven? At jeg befinder mig på Christianshavn er ikke ”rimelig grund”. At jeg har en hættetrøje på er ikke ”rimelig grund”.
Betjent: [visiterer dig alligevel, og siger du skal klappe i]
Dig: Nu husker du at opdatere dette i POLSAS (politiets sagssystem) som ”visitation uden sag”, ikke? For jeg har tænkt mig at klage over, at du visiterede mig uden at have nogen rimelig mistanke. Vi bor ikke i en politistat, det er du godt klar over, ikke?

Efterfølgende skriver du en klage til politiet på via email på adressen kbh@politi.dk (hvis du blev visiteret i København) med følgende ordlyd:

Att: Politidirektøren

Jeg blev den xx/xx kl. xxxx sigtet for lov om euf/våbenloven og visiteret på adressen xxx og vil i den anledning klage over, at bestemmelserne i retsplejelovens § 792 a ikke er blevet fulgt, da jeg ikke finder, at den pågældende polititjenestemand havde en ”rimelig mistanke” om, at jeg havde overtrådt den pågældende lovgivning.

Jeg vil i den anledning gerne have oplyst, hvad polititjenestemanden har anført som sit mistankegrundlag.

Med venlig hilsen, navn, cprnummer, adresse…”

Gjorde alle mennesker som ovenfor beskrevet, ville politiet være en del mere tilbageholdende, når det gælder visitationer med spinkelt eller ikke eksisterende mistankegrundlag.

God fornøjelse – Og husk at du har ret til at have dit lommeindhold i fred for myndighederne, hvis du ikke har gjort noget forkert.

I næste artikel gennemgår jeg reglerne for ransagning, og hvordan man kan gøre politiets arbejde i den forbindelse en lille smule mere besværligt.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (58 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +22 (from 24 votes)
Visitation: Kend dine rettigheder overfor politiet , 9.0 out of 10 based on 58 ratings

Use Facebook to Comment on this Post

156 thoughts on “Visitation: Kend dine rettigheder overfor politiet

 1. Hvis man efter at være blevet uberettiget visiteret, og man for eksempel har fået en bøde for besiddelse af euforiserende stoffer, vil det på nogen måde kunne påvirke ens sag at man sender en sådan klage? (i amerikanske film ser man for eksempel hvordan soleklare beviser afvises hvis de ikke er frembragt ved den rette procedure)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 2.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • I dansk ret tillader man i hovedreglen brugen af ulovligt tilvejebragte beviser.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 1.0/5 (1 vote cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 2 votes)
    • Interessant artikel / blogindlæg .
     Jeg vil lige minde om en anden paragraf det er godt at kunne hvis man møder nisser med magt og man har overskud til at tage diskussionen – det er straffelovens § 150 der siger: “Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.”

     VA:F [1.9.22_1171]
     Rating: 3.4/5 (5 votes cast)
     VA:F [1.9.22_1171]
     Rating: +3 (from 7 votes)
     • i 2001 blev loven rettet
      https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=826

      I § 150 udgår »hæfte eller med«.

      så man kan enten være anal og sige at de ikke bruger sætningen “hæfte eller med” eller acceptere at der ikke længere er nogen straf for noget de erkender er ulovligt

      § 150. Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år.

      § 150 er ændret fra d. 01.07.2001 ved lov nr. 433 af 31.05.2000 (Hæfte udgået)

      VA:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
      VA:F [1.9.22_1171]
      Rating: -1 (from 1 vote)
 2. det er fedt det her. at finde ud af at jeg rent faktisk har ret til at svare politiet igen når de kommer med deres latterlige tilføjelser og dumme spørgsmål er genialt!
  jeg behøver ikke længere svare flabet tilbage med “teenage oprørske kommentare” jeg kan nu bare grine af dem og være bedere vidne :) tak lars :)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 2 votes)
  • Ja. Du har ikke pligt til at svare på noget som helst. Og der er heller ikke nogen lov imod at lyve, så længe løgnen kun vedrører dig selv og det du er sigtet for. :-)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 4.0/5 (1 vote cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
   • En anden sag er vel hvis man ikke er sigtet? F.eks. Hvis man er et muligt vidne mener jeg der er nogle regler om at man har pligt til at bistå politiet – også ved forhør før selve retssagen?
    Her tænker jeg f.eks. på et program hvor en passager i en pirattaxa der blev stoppet af politiet fik at vide at han kunne blive straffet for at lyve overfor politiet, og i det hele taget ikke blev oplyst om at han ikke havde pligt til at udtale sig.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: -1 (from 1 vote)
    • Så længe man på nogen måde er i fare for at inkriminere sig selv, kan man ikke straffes for ikke at sige noget eller at lyve. Man har vidnepligt i retten, ja. Men man kan altid påstå, at man ikke kan huske noget som helst. Det kan ikke rigtig bevises.

     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: 3.0/5 (4 votes cast)
     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: +1 (from 3 votes)
     • så vidt jeg ved skal man vist ikke vidne hvis du ikke vil. Det ved jeg man skal uden undtagelse i norge. min mor blev tvunget af det norske retssystem at vidne mod sin egen bror i en forældremyndigheds sag. heldigvis havde hun ikke noget inkriminerende imod ham

      VA:F [1.9.22_1171]
      Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
      VA:F [1.9.22_1171]
      Rating: -1 (from 1 vote)
 3. Hej Lars!

  Pisse godt initiativ, det er der virkelig brug for i disse dage. Ikke fordi jeg hverken går rundt med stoffer eller andet ulovligt på mig, men i al almindelighed fordi, at politiet i mange tilfælde hæver sig over os andre og tror de kan gøre hvad der passer dem. Dejligt at kende sine rettigheder, tak for det! :-)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 3.7/5 (3 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: +2 (from 4 votes)
  • i synes det er smart at gøre politiets arbejde mere besværligt af hvilken grund
   i klager sandsynligvis også over det øjeblik hvor i forsøger at anmelde noget og de svarer at de ikke har mandskab til at tage sig af jeres sager fordi de har rigtig mange som ikke vil svare på deres simple spørgsmål og i klager sandsynligvis også over i skal betale så meget i skat og betjentene får for meget i løn og hvad sidder de egentlig og laver når de er på stationerne rundt om i landet
   DET VIRKELIG GENIALT LÆR DOG AT RESPEKTERE ANDRE FOLKS ARBEJDE

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 2.0/5 (4 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: -8 (from 10 votes)
   • Det er smart at gøre krænkelser af basale frihedsrettigheder mere besværligt. At kalde den slags “arbejde” er egentlig at vise disrespekt over for begrebet. Det kan aldrig være “arbejde” at undertvinge andre menneskers frihed.

    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: +5 (from 7 votes)
 4. Ifht. den klage man vil skrive, vil det jo være godt at kende noget info om betjenten. Hvilke krav har man ifht at identificere betjenten?
  Må man fx bede om noget legitimation i form af et politikort/skilt eller hvad de nu har og tage et billede af det?
  Må man tage et billede af betjenten?
  Må man ringe til vagtcentralen med det samme og anmelde et overfald, hvis visitationen sker mod retsplejeloven?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Jeg sakser lidt fra nettet:

   Det fremgår af Rigspolitiets Kundgørelse II nr. 32, at en politi-tjenestemand altid på opfordring skal oplyse charge (rang), navn ogtjenestested til den borger, som han eller hun kommer i forbindelsemed i tjenstlig anledning. Dette kan kun fraviges, hvis opfordringensker under anholdelse eller uroligheder eller fremsættes af en per-son, der er spirituspåvirket, provokerende eller stærkt uligevægtig.I sådanne situationer skal den pågældende person i stedet henvisestil polititjenestemandens tjenestested, som polititjenestemandenderfor snarest skal underrette om forholdet.En polititjenestemand har i øvrigt efter tilsvarende retningslinjerpligt til på opfordring at fremvise sit legitimationskort.

   Vil politiet ikke oplyse om navn og tjenestested, så husk, hvad klokken er, og hvor og i hvilken anledning de blev truffet. Så kan man (forhåbentlig) grave informationerne frem i politiets systemer.

   Ja, man må godt tage billeder af politiet, så længe man ikke overtræder bestemmelserne i persondataloven – ved f.eks. at lave et register over betjente.

   At ringe til politiet på den måde, du beskriver kommer der absolut intet ud af. Skal man klage, skal det gøres skriftligt – alt andet er spild af tid og krudt.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
   • Så hvis jeg overværer et overfald, hvor en person bliver truet og derefter får undersøgt lommerne for interessante ting (for en overfaldsmand kunne det jo være penge), så skal jeg også bare sende en klage?
    I det her tilfælde hvor politiet visiterer én uden sigtelse, er det jo direkte sammenligneligt. De har ingen hjemmel til det og derfor er det et overfald med trusler om vold og undersøgelse af lommer uden grund.
    Men du har nok ret i at man nok bør ringe 112 i stedet, da man jo skal have akut hjælp for at forhindre overfaldet. Politiet er jo i nærheden. ;-)

    Hvem definerer forresten dette her :
    “fremsættes af en person, der er spirituspåvirket, provokerende eller stærkt uligevægtig”

    Hvis betjenten opfatter det som provokerende at man beder ham om info, kan han jo altid nægte og så er kundgørelsen jo ligegyldig.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: -1 (from 1 vote)
    • Ja, hvis staten begår forbrydelser, er det svært at ringe til staten for at få hjælp!

     Men du har helt ret i, at kundgørelsen er ret ligegyldig. For man kan altid slippe afsted med, at påstå, at man bare var ude på at provokere betjentene.

     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: -1 (from 1 vote)
 5. I det første eksempel mht at oplyse cpr nr./vise id mm. Har man så krav på at vide, hvad de skal bruge oplysningerne til inden man svarer?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Nej, det har man ikke. Politiet har krav på at vide, hvem du er og har ikke nogen pligt til at oplyse dig om, hvorfor de vil vide det.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 6. Alle kender Mao’s: lille røde bog…MEN, der findes også den danske bog, skrevet af erfarne folk omkring hvordan det er smart at opføre sig i forbindelse med Politiet (og hvad man absolut ikk skal gøre/sige)…
  Bogen hedder: Den lille Grå…..LÆS DEN….og bliv klog. Den er skrevet med humor…men er overraskende klogt og indsigtsfuldt skrevet…

  P.S. Fed side Lars….tak for dine holdninger, og fordi du bare gør det…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Den bog lyder interessant. Jeg kan ikke rigtig finde den med google. Har du et link? :-)

   Og tak for rosen.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
  • jeg kan heller ikke finde denn bog der för er skrevet om??

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 7. Det er helt fint at du orientere om de gældende regler, og der er uden tvivl nogle borgere, der har oplevet politiet i tvivlsomme situationer.
  Dog fornemmer jeg, at du Lars og en stor del af dine sympatisører, opfatter det danske politi som nogle sataniske, ondskabsfulde skabninger, som er importeret fra en fjern planet, med det ene formål at undertrykke den danske befolkning.
  Danske politibetjente er ansat “af os(samfundet”, for at varetage håndhævelsen af de love, Grundloven inkl., som vi som samfund på demokratisk vis har vedtaget, og selv om der kan være uheldige situationer , så er det dog bemærkelsesværdigt få tilfælde, hvor en borger føler sig forkert
  behandlet.
  Med et korps, rekruteret af unge mænd og kvinder fra alle samfundets forskellige lag, kan det vist ikke undgås at der på trods af en grundig udvælgelse, sker fejlansættelser.
  Jeg har været anholdt og fængslet i det tidligere DDR, i forbindelse med forsøg på at komme fra Øst-Berlin til Vest-Berlin, og jeg har betalt bestikkelse
  til polske færdselsbetjente, samt været ubehageligt tæt på knippelsuppe i Cairo. Derfor mener jeg at vi danskere i det store og hele, har et korps af politibetjente, som gør en tilfredsstillende indsats.
  Allan Tang Jespersen

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 1.7/5 (3 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 2 votes)
  • Jeg tror nu ikke, at politiet er onde. Eller det ved jeg, de ikke er.

   Og jeg forsøger faktisk at lade det forhold ligge, der handler om, at jeg slet ikke synes at man som moralsk og samvittighedsfuldt menneske skal håndhæve love, der krænker andre mennesker. Her koncentrerer jeg mig faktisk mere om det rent juridiske – nemlig, at poitiet efter min klare opfattelse handler ulovligt, når de visiterer folk, fordi de tilfældigvis har sjovt tøj på eller befinder sig i et bestemt område af byen.

   Det fortjener alt mulig kritik.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 3.7/5 (3 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 2 votes)
  • Nu er det sådan, at langt hovedparten af den danske politi styrke ser sig hævet over loven i vist omfang. De lærer det lynhurtigt under uddannelsen hvordan de skal “smyge” sig udenom systemet. Ydermere er de fuldstændig ligeglade med at folk klager over dem, de kan i langt de fleste tilfælde ikke identificeres da viljen dertil ikke forefindes. Den danske politi styrke er blevet en magt faktor i sig selv,også derfor stort set ingen betjente der er anklaget for forbrydelser bliver dømt for noget,de dækker nemlig over hinanden,og således er kollegerne ophævet over borgernes rettigheder og sikkerhed.

   Jeg har selv oplevet hvor ligeglade de er,og jeg har familie der er i politiet,og hører hvordan det foregår i det daglige,dog indirekte da man jo ikke “sladrer” om kolleger.

   Jeg har været udefor at politiet har trængt ind i mit hjem uden hjemmel,og endda undsige sig med “du har vist set for mange film” da jeg påpegede at de udførte ulovlig ransagning, jeg har oplevet at blive anholdt for vold uden grund,og med vidner der direkte fortalte politiet at jeg overhovedet ikke havde været på stedet det pågældende tidspunkt, jeg har oplevet politiet har udøvet vold på anholdte udelukkende fordi vedkommende har været “flabet” overfor betjentene,og hver gang har forklaringen været at vedkommende har modsat sig anholdelse,hvilket jo et absurd da vedkommende allerede havde håndjern på.

   Jeg kan blive ved med absurde historier fra det virkelige liv.

   Faktum er, at efter man nedlagde de lokale politi stationer,og samlede det i store enheder,er lokalkendskabet væk, respekten for borgerne er væk,og flere “ustabile” bliver optaget på politiskolerne,men politiet afspejler jo bare tendensen i resten af samfundet,og så længe vi ikke har et uvildigt organ til at undersøge politiets overgreb,vil dette kun blive værre..

   Politiet ser grundloven som en “guideline” ikke en lov,ellers ville sådan noget som præventiv anholdelse,og visitationzoner ikke kunne opretholdes,begge er i strid med grundloven,samme er skats udvidede beføjelser til at vade ind på folks grund bare fordi håndværker bilen holder udenfor,men ingen brokker sig,ingen vil anfægte lovligheden af disse udvidelser i beføjelserne,fordi folk i bund og grund er ligeglade,det er jo ikke dem der har gjort noget “ulovligt”

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 3.7/5 (3 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: +1 (from 3 votes)
   • Det er helt rigtigt at politiet i de fleste tilfælde ikke mener at loven gælder for dem.Jeg har oplevet,den 17 Marts 2012,kl.18.05 at efter at jeg lukkede min hoveddør op blev skubbet tilbage,og ind i min stue,af to stk.politifolk,da vi stod og snakkede,overfaldt de mig lige pluselig og forsøgte at brække mine arme bag min ryg og det lykkeds at sætte håndjern på mig,jeg har kronisk betændelse i begge skulder,så det er svært for mig at få mine arme om på ryggen.
    Det sagte jeg til dem,men de var ligeglade,håndjerne var alt for stramme.(det tog ca.4 månder før jeg fik alle mine nervetråde igen,i højre hånd)de tvang mig så ud i bilen(jeg gjore ikke modstand) men mit højre ben kunne jeg ikke løfte ind i bilen på grund af sygdom.
    Jeg sad der i ca.45 min.han spurte om mit navn m.m. men det fortalte jeg ham ikke(jeg trode at jeg måtte nægte det)
    jeg spurte ham om det var normalt at anholde folk og så bag efter spørge om det nu var den rigtige som man anholte ?

    Min historie er meget længer,den kan i få en anden gang,men det korte og det lange er : at de fleste politifolk ikke forstår sig på mennersker,de kan ikke snakke normalt med en,men mistænker en for at være en forbryder,og så elsker de vold,ja de nærmest hunger efter at angribe en,
    vh.Lars K

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 4.0/5 (4 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 3 votes)
    • Hej Lars, fedt med nogle oplysninger om ens rettigheder. Jeg har aldrig rigtig haft særlig meget kontakt med politiet, heller ikke nogle dårlige oplevelser personligt.

     Men hvad jeg ser og hører er politiet gør et godt stykke arbejde i langt de fleste tilfælde. Jeg er lidt rystet men ikke overrasket over din historie, for der vil altid være magtsyge og voldelig politibetjente. Men det er det at de slipper af sted med deres voldelig opførsel og ekstremt magtanvendelse der skulle gøres noget ved.

     En af de situationer hvor jeg syntes politiet fejler stort generelt er med deres visitationer og ransagninger. Jeg er personligt en meget privat person, ikke det jeg har noget ulovligt at skjule, men sådan er jeg som person. Og som et frit menneske kommer det ikke politiet ved hvad jeg har i lommerne eller hvor jeg er på vej hen. Jeg kunne f.eks have nogle helbredsoplysninger, som jeg ville have det skidt med at politiet skulle se.

     Det er en grænse, som jeg ser og hører de mange gange overskrider. Og det gør mig både sur og ked af det, for jeg syntes virkelig politiet mister respekten for det enkelte menneske. Som i sidste ende vil gøre deres arbejde enormt besværligt, og det er ingen der har gavn af.

     Jeg skal ikke gøre mig klog på alle politiets opgaver, men de går over stregen i visitation og ransagninger alt for mange gange.

     VA:F [1.9.22_1171]
     Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
     VA:F [1.9.22_1171]
     Rating: +1 (from 1 vote)
  • Allan, jeg tror du glemmer, at forfatteren til indlægget, Lars Andersen, selv har været politimand.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
   • Det ved han nu godt. ;)

    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VN:F [1.9.22_1171]
    Rating: -1 (from 1 vote)
 8. Hej Lars, først super tak for denne side, rart med lidt Info om hvad de må og ikke må, så man ikke ender i en situation, som jeg har prøvet en masse gange at få smidt kommentaren i hoved at man skal holde sin mund fordi man ikke ved en skid. Mit spørgsmål går på om når de spørg om man har noget med ens navn på. Jeg tager mit kørekort frem og viser betjenten det så tager de det altid i deres egne hænder. Er der en måde og sige til dem at det kan de ikke.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Ja, du kan lade være med at vise dem noget. Du er ikke forpligtet til at fremvise id. Så du svarer bare “nej”, når de spørger om de må se noget med navn på.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 4.0/5 (1 vote cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
   • Ingen grund til at komme med yderligere kommentarer til betjenten. Bare pænt sige nej, jeg kan ikke huske mit CPR nummer.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: -1 (from 1 vote)
 9. Hej Lars,
  Du er fandme for sej! Men jeg er lige nødt til at få noget på det rene:
  I det hypotetiske eksempel du beskriver, bliver den forurettede visiteret mellem Christiania og Christianshavns st. Er dette ikke en visitationszone? Og er meningen med disse ikke, at borgerens rettigheder frafalder her og at politiet netop har lov til at visitere, uden skyggen af grundlag?
  DBH TJ

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Hej Jacob

   Nej, det er ikke en visitationszone. Så vidt jeg kan læse mig frem til eksisterer der ikke sådan nogle zoner pt. Der skal i øvrigt være en konkret grund til at lave sådan en, og begrundelsen “de har hash på sig derude og har haft det i 20 år” er ikke nok til at oprette en. Så derude kører de stadig på de almindelige regler i retsplejeloven. :)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
   • Tusinde tak, Lars! Igen: Du er for sej (Y)

    Med al dette in mente, tror jeg, at jeg vil tage ud og begå noget samfundsnedbrydende kriminalitet på Christianshavn senere :)
    God onsdag til alle.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: -1 (from 1 vote)
    • God fornøjelse! :)

     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: -1 (from 1 vote)
 10. Hej Lars,

  Hvis man ikke følger den procedure med at bede om begrundelsen for visitationen, kan man så stadig klage? Jeg blev visiteret ved Brobergsgade (Chr.havn) af 3 civile lidt efter midnat på en hverdag. Havde selvfølgelig ikke noget på mig.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 2.0/5 (1 vote cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Ja, man kan sagtens klage alligevel.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 11. Rigtigt godt initiativ Lars!
  En masse brugbare, og oversete teknikker man kan bruge, hvis man skulle ramme ind i dem.
  Ser frem til din næste artikel.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 12. Fedt post! Det kunne jeg have brugt da jeg blev visiteret på Strøget uden grund! Jeg havde en “Enemy of State” trøje på og militærbukser, jeg tror det var det som gjorde udfaldet. Jeg oplyste bare hele lortet, jeg havde travlt.. Men, når jeg en dag ikke har travlt, så skal jeg nok forsøge mig som retsfilosof :) Ham her var en ung betjent – egentlig meget flink, men jeg tror han var brændt sammen, hvis jeg havde blæret mig med paragrafferne :)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • så har “I” ikke fattet en skid af sidens indhold.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: +1 (from 3 votes)
 13. Hej Lars, betyder det så at politiet ikke har nogen ret til at vistere mig fx. mellem Christiania og Christianshavn metro?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Både ja og nej. Hvis de har en “rimelig mistanke” om at du har begået noget passende strafbart, kan de. Men i de fleste tilfælde overholder de ikke mistankegrundlaget og visiterer alene ud fra, at man ligner en, der kunne finde på at ryge hash. Og det er ikke nok.

   Men i realiteten visiterer politiet dem de har lyst til. Det kan du i situationen ikke gøre meget ved.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 14. Kan de spørge hvor jeg er på vej til og fra, og hvad jeg lavede tidligere?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Ja, det kan de sagtens. Men du har ikke pligt til at svare på det.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 15. Bare et spørgsmål der ikke er synderligt relateret til bloggens indhold (omend jeg synes det er meget fint, kudos for det), men hvad er din baggrund i politiet?

  Jeg tænker hvor mange år ca. og hvorfor du sådan pludselig er imod alt staten laver når du ellers tidligere har været del af et af de største symboler på staten og autoritetstro Danmark har. Ja jeg ved godt folk også er med i politiet for at hjælpe andre, men man må nok indrømme der er en vældig andel af dem der bare har et behov for at fortælle andre hvordan de skal leve og at alting skal være hierarkisk, disciplineret og autoritært du ved.

  Jeg spørger kun fordi jeg nærer mistro til folk der sådan lige vender på en tallerken. Hvis du udelukkende gik ind i politiet for at lære om deres “hemmelige” procedurer så vil jeg nok mene at du er utroligt dedikere. Om ikke andet vil et antal år i tjeneste i det mindste give os et prej om hvor meget værdi vi skal tillægge de af dine udtalelser der handler mere om erfaring end hvad man kan læse i en bog.

  Mvh. paranoidtype.dk

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 16. Har man ret til at få politimandens navn at vide?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • I følge Lars svar til mig om det samme som han gav mig d. 14. november, 2012 kl 09:12 har man ret til det, medmindre han føler sig provokeret eller du er fuld eller lignende. Se Lars’ svar længere oppe.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
  • I udgangspunktet ja, men reelt er det svært, da han ikke er forpligtet til at give sit navn til folk, der forlanger navnet i chikaneøjemed. Og det kan man jo altid påstå, at det var.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 17. Er man heller ikke forpligtet til at bære legitimation når man kommer fra udlandet? her tænker jeg nabo lande, såsom Tyskland og Sverige

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Nix. Det er man ikke forpligtet til.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 2 votes)
 18. Hej Lars

  Hvordan er reglerne for erstatning. Jeg blev for et par år siden passet op på Istedgade af to civilklædte betjente, der sigtede mig for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, og følgelig forlangte at se hvad jeg havde i lommerne, tasken, mine sko o.s.v.

  Efter grundig gennemgang fandt de til deres store overraskelse intet som helst. Det havde til gengæld overrasket mig, såfremt de havde, hvilket jeg da også gjorde opmærksom på, ligesom jeg uden held bad dem foretage visitationen et andet sted end midt på gaden. Jeg tænkte at hvis min arbejdsgiver eller nabo eller lign. kom forbi, ville det se lidt uheldigt ud. Jeg gjorde også klart, at jeg ikke tidligere er straffet, eller på anden måde synes mig fortjent til deres særlige interesse. Alt sammen uden held.

  Nå, men da de havde afsluttet deres forehavende og jeg havde fået sko og sokker på igen, og indholdet tilbage i min taske, sagde de at jeg havde mulighed for at klage, samt søge erstatning. Jeg var på det tidspunkt kun interesseret i at komme videre, da jeg allerede var sent på den, men mit spørgsmål er nu; Hvad har man som borger af muligheder, og hvordan skal man forholde sig hvis man vil forfølge disse?

  M.v.h. Jacob Nielsen

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Jeg er ikke helt skarp i erstatningsreglerne, må jeg indrømme.

   Men hvis du vil klage, er det bare at sende politiet et brev – dog står du nok ret svagt, når det er flere år siden.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 19. Daw!
  Jeg har lige et spørgsmål omkring en bøde? Jeg er lige blevet stoppet af en mc betjent og har fået en bøde for at køre uden sele på 1500.-
  Det jeg vil høre er, han stoppede mig efter at jeg var parkeret og var steget ud af bilen, det er hans ord mod mig, er der noget jeg kan gøre? Må han gi mig en bøde da jeg ikke er i bilen ?
  Mange hilsen Bondo!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Ja, det må han godt. Men du kan jo tage sagen i retten og forsøge at overbevise dommeren om, at betjenten tager fejl. :)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 20. hej alle. mht. at man ikke kan blive visiteret under de overtsående forhold – hvad er grundet mistanke – jeg står i euf registret selv, og har jeg dermed ingen rettigheder i forhold til at blive visiteret?
  – for det ville da være smart at kunne nægte hvis man havde noget…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Rimelig mistanke er et begreb som retsplejeloven opererer med. Der er forskellige mistankegrader og “Rimelig mistanke” er en af de svageste grader, men det er min opfattelse, at det ikke er en “rimelig grund til mistanke”, at man har en hættetrøje på på Christianshavns Metrostation.

   Og jo du har rettigheder, selv om du er dømt for overtrædelse af narkotikalovgivningen. Men politiet bruger desværre tidligere domme som begrundelse for visitationer – så reelt er du ret fredløs. Men klag over hver eneste visitation og forlang, at de oplyser dig om, hvorfor de mener, at du har begået noget strafbart.

   Men du kan ikke nægte at blive visiteret. Ihf ikke, hvis du ikke har lyst til at ligge ned med politifolk oven på dig.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 21. hej super god artikel. Kunne ikke overse at du skrev man ikke behøvede at fremvise kørekort ved når man bliver stoppet? det giver vel bare en bøde eller en tur på stationen til de findrr ud af hvem du er? undskyld det er rodet det et skrevrt på en telefon :-)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Så vidt jeg ved, er det kun hvis man IKKE fører motorkøretøj o.lign., at man ikke har pligt til at bære ID.
   Man skal fremvise kørekort. Bemærk, FREMVISE. Du behøver ikke stå ud af bilen, eller give ham/hende kortet. I princippet kan du vise det gennem ruden.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 22. Tak for kampen, Lars.
  Efter jeg har oplyst navn, fødselsdag og adresse, kan jeg så ikke bare spørge om der er andet, og hvis ikke sige tak for idag, og gå. Så kan jeg vel stadig nå moster Odas fest. Har de noget hjemmel til at spilde min tid yderligere? Det er vel ikke ulovligt at være uhøflig overfor politiet!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Du kan nok ikke slippe afsted med bare at gå efter at have oplyst, hvad du har pligt til. Politiet skal først slå dig op og bestemme sig for, hvad de så skal med dig. Hvis du prøver at gå, vil du med ret stor sikkerhed blive tilbageholdt med magt.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 23. Hej Lars, fedt indlæg.
  Jeg tænkte på, ved du hvorhenne man kan finde ud af hvilke zoner der pt. er visiterings zoner?
  Det er meget forvirrende, og hvis man bliver stoppet og gennemsøgt af politiet kan det være meget svært at ‘stå op’ for sine rettigheder hvis man er i tvivl om det er en visiterings zone.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Tak. :)Svaret kan findes inde på politiets hjemmeside. Men der er ikke oprettet nogen visitationszoner pt.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
   • Ville du være så venlige at give et direkte link?
    Det kan godt være mig der er dum, men har søgt uden succes.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: -1 (from 1 vote)
    • Nu du siger det, kan jeg faktisk heller ikke finde det. Men hvis der var sådan nogle zoner nu, ville man kunne finde det på nettet. Så tag det bare roligt – det er ikke noget man indfører i det skjulte.

     Politiet her i øvrigt fået meget kritik for at indføre dem fra mange sider, så det er noget de er meget varsomme med.

     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
     VN:F [1.9.22_1171]
     Rating: -1 (from 1 vote)
 24. hey Lars, hvad med vititasionszoner?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Som jeg også skriver i artiklen, så kræver en visitation i en sådan zone intet mistankegrundlag. Men der er pt ikke oprettet nogen visitationszoner i København.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 25. Virkeligt fedt indlæg Lars, hvor kan man se mere henne, angående hvad man skal sige hvis de gøre noget imod loven?

  Og har du andre indlæg som dem her?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Jo tak. Og nej, jeg er først lige begyndt at blogge om emnet. Men der kommer nok mere en af dagene/ugerne. :-)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 26. Hvordan er det med “visitation” af ens bil?
  Så vidt jeg har forstået, er det indre af ens bil at betragte som privat ejendom på linie med boligen, dvs. politiet har ikke lov at komme/trænge ind uden en dommerkendelse, medmindre man selv giver lov / inviterer.

  Hvis jeg har ret i dette, så gælder begrundelsen “rimelig mistanke” vel heller ikke i dette tilfælde?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Det hedder en ransagning, når det gælder alt andet end tøj (man har på).

   Men det er ikke helt korrekt, at der skal en dommerkendelse til, hvis politiet vil ransage en bil på offentlig vej – hvilket der skal, hvis det gælder ens hus.

   Men hæng i – jeg skriver om det snart. :-)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 2 votes)
 27. Pingback: Færdselspolitiet imod cyklisterne | Grubleren

 28. Hej lars, er lige faldet over din hjemmeside idag, og den er supersprød.
  Jeg har tit været på værtshuse med venner som hat været under 18. Jeg tænkte på om betjenten har ret til at se knægtens id, når du nu tidligere har sagt at man ikke behøver at vise legitimation?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 2 votes)
 29. Jeg er vild med denne side.. Godt intiativ Lars.. thumbs up..

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 30. alle disse ting er fuldstændig ligemeget, ja de har ikke ret til at visitere dig, og nej de må ikke spørge om ting som på ingen måde vedkommer dem, MEN politiet er fucking ligeglade… de er nogle arrogante narhoveder, er det ikke meningen at politiet er der for at hjælpe en?? det eneste forhold jeg har til politiet er at de er utroligt uhøflige…
  min ven og jeg befandt os på christianshavn og havde tidligere på aften røget en joint på Christiania, vi gik ned ad strandgade og der havde været røveri i nærheden, lige pludselig er vi omringet af politi hvorefter vi bliver henvist til 2 politimænd ved en bil, spurgte hvad vi havde lavet hvorefter jeg svarede dem fuldstændigt ærligt, i stedet for at være glad for at vi var ærlige, vælger de straks at visitere os… hvilket jeg er fuld forståelig over for, min ven viste sit sygesikringsbevis til betjenten, på dette sygesikringsbevis står der han har bopæl på Bornholm, hvilket betjenten ikke forstår noget som helst af… Derfor vælger betjenten at ødelægge hans sygesikringsbevis og smide det ind i bilen… Han pillede det yderste plastik af sygesikringsbeviset af?……
  Hvorefter han siger at han skal skaffe sig et nyt sygesikringsbevis hvor der står hans nuværende adresse…..

  Når men det hele resulterer i at de absolut intet har på os, og mig og min ven som er meget unge og utroligt små, troede at vi endelig måtte gå…

  men nææ nej… betjenten vælger at kontakte vores forældre, fordi det kommer helt sikkert til at hjælpe på det hele….

  men det vildeste ved det hele skete så da de havde fundet røveren, de 2 betjente er på vej ind i deres bil, hvorefter de kalder mig for.. ulækre narkoman, og en helt masse andre skældsord….

  hele den her oplevelse gør at jeg hader politiet, og jeg nok altid vil hade dem.

  de er nogle arrogante idioter, og jeg har absolut intet respekt over for dem

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Det er fuldstændig sandt,det du skriver om disse voldspoliidioter,de tror at de medvirker i en film fra USA ?

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 31. Der er intet at gøre da på det grundlag kan spilde borges tid og ikke mindst deres egen tid!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 32. Hey Lars.
  Hvis man er påvirket af cannabis i det man møder en betjent og han påstår at kunne se det på en, har man så stadig de samme rettigheder?
  Mvh.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Spørgsmål ikke forstået. Retsplejeloven gælder om du er påvirket eller ej. Men er du påvirket kan det nemt bruges som mistankegrundlag for at gå i lommerne på dig? Var det det, du spurgte om?

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
   • Ja det var :b var nemlig i tvivl om det var grund nok til at kigge i mine lommer

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: -1 (from 1 vote)
 33. hiya and welcome frihedsaktivisten.dk owner discovered your blog via search engine but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have discovered website which offer to dramatically increase traffic to your website http://traffic-for-your-website.com they claim they managed to get close to 4000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my site. Hope this helps :) They offer most cost effective services to increase website traffic at this website http://traffic-for-your-website.com
  To your success James

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -4 (from 4 votes)
 34. Hej Lars..

  Jeg så dig i godmorgen/aften danmark før du mistede dit job og har fulgt dig siden.
  Jeg er ikke interesseret i stoffer eller Christiania og er aldrig blevet visiteret, men jeg synes det er uhyre vigtigt vi for stoppet dette overgreb mod borgere. For mig ligner det diktatur lignede og vi har brug for flere som dig. Keep up the good work…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 2 votes)
  • Hej Nina. Tak for de pæne ord.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
  • Igen,jeg er enig.

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 35. Hej Lars.
  I forbindelse med en fodboldkamp, blev jeg visiteret ved indgangen af kontrollører på stadion, hvor de ikke fandt noget. Da jeg kommer hen til den næste kontrollær, siger han jeg skal visiteres igen. Jeg bliver derfor lidt småsur og går bare udenom ham. Derefter kommer der en betjent løbende og smider mig ud fra stadion igen, fordi jeg “nægtede at blive visiteret igen”. Betjenten beder om mit cpr-nummer, da jeg så nægter ham de 4 sidste, og gør ham bekendt med de regler han jo selv skal overholde, så siger han bare “Jamen så anholder jeg dig bare”, hvorefter jeg så vælger at give de 4 sidste cifre imod at komme væk.
  Men det er ikke slut endnu, for betjenten siger, at jeg skal gå ned i byen, altså væk fra stadion fordi jeg ikke er ønsket. Jeg går væk, men da jeg ikke kan få refunderet mine 130 kr i billetpris, beslutter jeg mig for at prøve at gå ind igen, dog langt mere høfligt end første gang. Dette fik jeg så lov til af en kontrollør, men blev så smidt ud 5 minutter senere af den betjent som første gang afviste mig, blot fordi jeg ikke var ønsket der. Nu har jeg så fået et brev om at jeg har ½ år karantæne fra fodboldstadions, bare fordi jeg prøvede at komme ind igen anden gang, hvilket jeg jo også fik lov til af stadions vagter.
  Har de ret til alt dette??
  Håber du vil svare, selvom mit lange indlæg er lidt off-topic.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Det du beskriver har meget lidt med “mine” emner at gøre. Fodboldstadionet er privat ejendom og derfor må de udstikke lige de regler de vil. Ønsker man ikke at indordne sig under dem, må man blive væk. Det har som sagt intet med emnet her på siden at gøre, da regler på privat ejendom er noget helt andet end de regler, der gælder på offentlige steder.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 36. Gælder det også hvis man er under 18?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Ja, det gør det.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 37. Hvad hvis man bliver stoppet mens man kører på en cykel. Skal man så vise kørekort/sygesikring/id, i og med man benytter et køretøj?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Nej, det skal man ikke.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
   • hvad så hvis du er eks. 19 år og bliver stoppet på en knallert 30 :) ??

    Skal man så vise noget ?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: -1 (from 1 vote)
 38. God idé at sende en masse latterlige klager, som alligevel ingen konsekvens får for den pågældende politibetjent. Så kan de rigtigt få brugt tiden på fornuftige ting! Fat nu, at hverken politiet eller politiadvokaten giver en skid for jer, små borgere. Politiet kan slå ihjel uden det har nogen konsekvens og det er der masser af eksempler på. Men god fornøjelse!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 39. Jeg bliver simpelthen nødt til at fortælle en lille historie om hvordan mine rettigheder blev krænket for nylig.

  Efter at jeg havde været til en gammel elev fest på en skole i Sydhavnen (jeg er opvokset i Sydhavnen, men har boet i Farum de sidste mange år) beslutter en håndfuld af os at tage videre i byen, heriblandt min søster og nogle gamle venner fra min barndom og teenage år. Vi beslutter lige at smutte en tur forbi en lokal bodega og få en øl eller to.

  Efter at have siddet ned ganske få minutter vælter en 3-4 folk ind (jeg sidder med ryggen til) og styrer direkte mod mig, hiver fat i mig og trækker mig op fra min stol. Jeg bliver naturligvis meget chokeret, og tror det er nogen der vil slås eller noget. De spørger om de må se hvad jeg har i lommerne (og har på dette tidspunkt ikke identificeret sig som politi eller vist id overfor mig). Jeg får dog senere at vide at de har vist id overfor andre tilstedeværende, men altså ikke overfor mig som er den de har henvendt sig til.
  Jeg svarer nej, og spørger hvad det drejer sig om. De siger de er fra politiet (viser dog stadig ikke id og er alle civilklædte), og hiver mig herefter ret voldsomt med udenfor hvorefter de spørger om jeg har noget narko eller andet ulovligt på mig.
  Det svarer jeg nej til, og spørger hvorfor de tror jeg skulle have det.
  De siger herefter at så har jeg vel intet imod at de undersøger hvad jeg har på mig, hvilket jeg siger at jo det har jeg da, da jeg ikke mener de har nogen grund til at visitere mig.

  Adskillige af de tilstedeværende på stedet er nu fulgt med udenfor og står og kigger på, og kommer med lidt tilråb som “hvad har han gjort”, “hvor er i latterlige” og den slags. Flere af dem begynder nu at filme med deres mobiltelefoner.

  Herefter bliver de relativt voldsomme mod mig, og uden nogen form for sigtelse eller anholdelse kaster de mig op ad en mur, vrider mine arme om på ryggen og begynder at finde håndjern frem.

  Det skal så i denne forbindelse nævnes at jeg for nylig er blevet opereret i armen efter en distal biceps ruptur, og har meget begrænset supinitionsevne (min underarm kan ikke rotere uden at det bliver ekstremt smertefuldt og med risiko for at min sene der har været revet over og er blevet hæftet fast i underarmsknoglen med søm bliver revet løs).

  Jeg selv, såvel som flere tilstedeværende, inklusive min søster gør opmærksom på at jeg er blevet opereret i armen og anmoder om at de skal være forsigtige, men dette tror de tilsyneladende ikke på og svarer med et “den er god med dig”, og for så ligesom at markere en ekstra gang presser betjenten min arm ekstra hårdt, nok til at jeg begynder at skrige højt i smerte. Det tager de åbenbart som en ekstra provokation og siger “lad være med at skabe dig”, presser videre på mine arme, får smidt mig ned på jorden og giver mig nu også håndjern på. Under denne tumult lykkes det for betjenten at få revet mit ene ærme på min frakke halvt af, så de er som sagt gået rimelig hidsigt til værk.

  De tilstedeværende hidser sig nu lidt mere op og begynder at råbe “buh” og “hvad har i gang i” og den slags. En af betjentene farer frem og begynder at skubbe folk væk med sin peberspray i hånden og råber “Skal i have peber!”

  Mens jeg ligger på jorden fortsætter betjenten med at presse mine arme voldsomt hårdt adskillige gange til trods for at jeg ikke gør modstand, det virker nærmest som om han prøver at kontrollere pøblen på denne måde, for hver gang de råber et eller andet får jeg lige et ekstra tryk. Herefter visiterer de mig og tager pung, telefon og nøgler fra mig. Jeg kan se at de herefter undersøger min pung.

  Jeg spørger hvad jeg er sigtet eller anholdt for adskillige gange mens de hiver mig op igen og trækker mig over i deres bil, hvor jeg bliver smidt ind på bagsædet. Herefter siger en af betjentene “nåh, så faldt du lidt til ro.”
  Hele vejen mens de kører mig ind til station city spørger jeg gentagne gange om deres navne og om hvorvidt jeg er sigtet eller anholdt, og i så fald, for hvad.
  De nægter at svare, men til sidst bliver den ene vist lidt træt af mig og råber “Ja, du er anholdt”. Jeg bliver så igen ved med at spørge hvad årsagen er til at jeg er anholdt, men de sidder bare og kigger ud i luften uden at svare.

  Da jeg kommer ind på stationen er de ikke længere fysisk aggressive overfor mig og de hiver mig ind til en anden gut, vagthavende vil jeg formode, som spørger om mit navn og fødselsdato, hvilket jeg giver dem. De tager alle de resterende af mine ejendele fra mig, bælte, sko osv. Undervejs bliver jeg ved med at spørge hvad jeg er anholdt for og hvad de forskellige folk hedder. Til at starte med ignorerer de mig stadig, men den vagthavende ender med at fortælle mig hans navn, jeg mener det var Lars, men jeg var stadig lidt rystet, så er ikke 100% sikker.
  De nægter dog stadig at fortælle hvorfor jeg er anholdt/sigtet.

  Jeg siger at jeg gerne vil have lov til at kontakte en advokat, og får at vide at det kan jeg godt glemme. Herefter bliver jeg smidt ind i en celle. De spørger om jeg vil have noget at drikke med ind, det takker jeg ja til og får et krus vand med.
  Betjenten der ekorterer mig ind i cellen bemærker nu at jeg stadig har ondt i armen, og får øje på mit operationsar, jeg tror han bliver lidt overrasket over at jeg ikke blot har spillet skuespil og er vist godt klar over at de har været lidt for voldsomme, og spørger om jeg vil tilses af en læge, hvilket jeg takker ja til.
  Jeg har stadig rigtig ondt i armen, og allerede efter ca. 10 minutter kommer en læge og undersøger mig, og kan heldigvis konstatere at min arm ikke har taget alvorlig skade. Han giver mig også nogle smertestillende piller.

  De næste par timer tilbringer jeg så i cellen, hvor jeg gentagne gange via højtaleranlægget henvender mig til personalet og siger at jeg vil have en advokat.
  Jeg får at vide at det kan jeg ikke få, og hver gang jeg spørger hvorfor nægter de at svare. En af gangene svarer de at om hvorvidt jeg er sikker på jeg har lyst til at vække min advokat midt om natten, og at det bliver dyrt og for egen regning, så det har jeg nok ikke lyst til. Hertil svarer jeg at penge ikke er et problem, og at jeg gerne vil have lov til at kontakte min advokat Knud Foldschack, eller alternativt en anden, men det kan jeg ikke få lov til.

  Til sidst kommer nogle betjente ind i cellen og siger at nu må jeg gerne gå hvis jeg vil, hvortil jeg svarer at jeg går ikke før jeg har fået lov til at tale med en advokat under min anholdelse. Herefter går de igen.
  Efter noget tid kommer de så igen og siger at nu skal jeg gå, og jeg er også ved at være lidt træt af det hele, så jeg vælger at følge med.
  De udleverer alle mine ting til mig igen, beder mig skrive under på nogle papirer, og det fremgår ikke her hvad jeg har været anholdt for. Jeg spørger om jeg må have lov til at få lavet nogle tilføjelser til dette dokument, hvortil de svarer nej.
  En sidste gang spørger jeg hvad jeg har været sigtet og anholdt for, og hvad årsagen var til at jeg ikke kunne få en advokat, og tilføjer at de skal være klar over at jeg agter at klage over hele dette forløb. Hertil svarer betjentene (som ikke var dem der anholdt mig) at det ved de ikke, da de ikke har været en del af alt det her. Og det skal siges at de 2 betjente her til sidst faktisk virkede meget flinke.

  Herefter bliver jeg løsladt, og har ialt været anholdt i ca. 3 timer.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 40. Du skriver at hvis man befinder sig mellem christiana og christianshavn metro st, skal man betragte det som fair game? Dette kan jeg umiddelbart ikke få til at passe, da Christianshavn (dags dato) ikke er en visitationszone og selvom man befærder sig omkring Christiania, giver de ikke politiet en anden autoritet end de fx. har i Svendborg. Man kan til hver en tid nægte sig visitation, så længe politiet ikke har set dig gøre noget ulovligt ELLER ha set dig med ulovlige rusmidler. Jeg vil anbefale alle der jævnligt bliver stoppet til at filme politiet hvis de begynder på alt muligt pjat og hvis de beder dig om at stoppe med at filme dem, siger du blot det er til egen dokumention og hvis de igen nægter, skal du blot oplyse dem om at du gerne vil kontakte din advokat (om du har en eller ej), for det plejer for det meste af tiden at få dem til at indse deres idioti.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Desværre ved du ikke hvad du taler om. Man kan IKKE og jeg gentager IKKE til enhver tid nægte at lade politiet visitere en. Eller jo, det kan man godt, men så ender man på jorden i håndjern og med peberspray i øjnene.

   Og man er defacto fair game, når man befinder sig i området omkring Christiania. Er det lovligt, at politiet agerer sådan? Tvivlsomt. Men det er altså virkeligheden lige nu. Er du i det område, kan du blive visiteret – og så selv om det ikke er en visitationszone.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 41. Hey Lars du er den sejeste :) jeg har et spørgesmål?
  Jeg bor på en åben opholdsted for børn under 18. og nogen gange stikker jeg af herfra, og selfølgelig efterlyser mit opholdsted mig til politiet. så tænkte jeg mens jeg på flugt nogen gange og hvis jeg bliver stoppet af panserne er det så strafbart at jeg giver en af mine venners navn og adresse som ikke er efterlyst? Dem i stationen der tjekker mig kan de se billedet af min ven og beskriver de den person jeg har givet navn og adresse til? fx siger manden fra stationen “ja ham Hans Hansen er 2 meter høj, lyserødt hår, røde øjne og tatto på venstre kind” og når betjenten hører det og kigger på mig 175 høj, sort hår sort øjne, så ved han det ikke er mig. Kort sagt, Tjekker Nissserne hvordan personen ser ud fysisk? den person som jeg har givet navn og adresse til? venlig hilsen Ali.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Det er ikke ulovligt i jf. bestemmelserne i straffelovens § 164, hvis du ellers ikke antræffes i forbindelse med et strafbart forhold, som personen du siger du er, ville hænge på. Det er populært sagt ulovligt at “tørre” en straf af på en anden. Men du overtræder bestemmelsen i retsplejeloven, der siger, at du har pligt til at opgive navn, adresse og fødselsdato, når politiet spørger dig. Men det er nok kun forbundet med en mindre bødestraf.

   Og nej, politiet kan ikke se billeder af folk, hvis de ikke er straffet for noget, der har givet anledning til at tage foto og fingeraftryk. Så hvis din ven ellers er rimeligt ustraffet, så har de ikke noget billede af ham.

   Dog vil de fleste betjente spørge om forskellige baggrundsspørgsmål, hvis man ikke har noget id på sig. Som: “Hvornår er din mor født?” og “Hvad er din fars mellemnavn”. Det er den mest almindelige måde at tjekke identitet på.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 42. Hej Lars.

  et spørgsmål som jeg ikke rigtig forstod, er det virkelig sådan at når betjenten spørger om at se kørekort, så kan man kun fremvise den og ikke give ham/hende, den i hånden? og er der en speciel paragraf tilhørende?,

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Der er ikke nogen bestemt bestemmelse i loven, der siger noget om det. Men selvfølgelig vil de undersøge kortet. At ordkløve og holde sig til, at der står “fremvise” i færdselsloven kommer du med sikkerhed ikke langt med.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 43. Pingback: Kend dine rettigheder | Illegalt.tv - Illegaliseret TV!

 44. Hej Lars.

  Hvor lang tid var du i politiet, hvor var du henne og hvordan var det? Oplevede du tit ting/opførsel fra dine kollegaer som du ikke selv kunne stå ved?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 45. Hej Lars

  Hvis nu at jeg bliver stoppet, og bliver sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende, de visiter mig, og finder en kniv eller et stjålet armbånd, må de så gerne sigte mig på ny for de ting, selvom at de fandt dem ved at misbruge deres magt?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 46. Hey.
  er der en her der kunne fortælle mig om jeg har ret til at klage over at blive stoppet af politiet gentagne gange? Vi taler ikke 2-3 gange på 3 år, men vi er snart over 50 gange. Min straffeattest er ren, min bil er i min mors navn som også er rent.
  De forsinker mig på vej til studiet, arbejde og fodbold. Er der noget jeg kan gøre?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 2.0/5 (2 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • ikke andet end hvis den står i dit mors navn, må du ik være fastbruger af bilen ;)

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 47. Hej.

  Jeg har tidligere haft problemer med politiet hvor de har taget mig med narko og våben(pepperspray) Nu er det sådan at hver gang de stopper mig, så tjekker de mig og får at vide at jeg er “kendt” for at gå med den slags, og alene ud fra det vælger de at sigte mig for våbenloven eller lov om euforiserende stoffer og så ransager de min bil. Det gør det 80% af de gange de stopper mig.

  Er det lovligt?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Hej David

   Om det er lovligt eller ej kommer an på, hvordan man definerer mistankegrundlaget i retsplejeloven. Jeg er ikke sikker på, at der foreligger domme, der har skabt praksis for, om det er en lovlig fremgangsmåde eller ej, men mellem os to, kan vi hurtigt blive enige om, at det er en uacceptabelt.

   Hvis jeg var dig ville jeg klage hver eneste gang.

   Lars

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
   • Jeg har også tænkt mig at få det for retten hver gang. Fordi nu er det sådan at hver gang de beder om at se mit kørekort, og de herefter sætter sig ind i bilen. Så er det blevet en vane og sige: Så kan vi godt slukke bilen og tænde en smøg, fordi nu skal de ransage. Den ene gang hørte jeg en af politifolkene sige i deres bil: Nå… Han gør allerede klar. Men det kan fandme ikke være rigtigt at det skal være sådan. Jeg kørte engang med min mor og min kone, hvor de fulgte efter os over en strækning på 5 km. Så vendte jeg på en banegård fordi jeg kørte forkert. Så stopper de mig og siger: Hvad skulle du oppe på banegården… Det kan ikke være lovligt at behandle folk sådan.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: -1 (from 1 vote)
 48. Hvad nu hvis en betjent slår en af dine venner umotiveret, må man så forsvare sin ven eller sig selv? Politiet er jo også almindelige og nogen gange dumme mennesker som kan blive tosset og tæske løs på almindelige borgere. Jeg mener hvornår man må sætte det faktum til side at politiet gør mere skade end godt og tage sagen i egen hånd?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 49. Hej Lars
  Super godt indlæg..
  Hvis man går med en 1% rockervest er det grund nok til at politiet må ransage ens person, bil og hus?
  Har mange gange oplevet at politiet skider højt og flot på gældende lovgivning. Mange gange har jeg hørt:
  “Du er anholdt sigtet for besiddelse af stoffer/våben. Ja resten kender du” og NEJ det gør jeg ikke.
  Kan det ikke være TOTALT ligemeget hvad tøj du har på? tøjet i sig selv kan da ikke give anledning til ransagening? Må jeg med min mobil filme ransageningen?

  mvh
  Lars

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Hej Lars

   Det er svært at svare entydigt på dit spørgsmål. For ja, det burde i langt de fleste tilfælde være totalt ligegyldigt, hvad man har på. Men desværre er det bare ikke virkeligheden i Danmark, da praksis på gaden har udviklet sig i retning af, at det faktisk betyder noget. Mig bekendt foreligger der ikke nogen domstolsafgørelser på, om det faktisk er lovligt for politiet at bruge denne praksis.

   Og ja, det er lovligt at filme politiets arbejde, så længe man ikke går i vejen.

   Hilsen Lars

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 50. Hej Lars.

  Hvis man bliver stoppet op af politiet, og man er påvirket af, eksempelvis hash, og det kan bevises med en alkometertest, har jeg så pligt til, at fortælle hvor jeg har fået hashen fra? Og vil det fremgå i straffeattesten eller vil fremtidige arbejdsgivere eller politiet kunne se det, ved for eksmepel ansættelse i politiet?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Nej, hash dukker ikke op i en alkometertest. Men politiet har andre maskiner, der kan afsløre hash i blodet. Dog må politiet kun teste en, hvis man fører motorkøretøj.

   Og nej, du har ikke pligt til at sige noget som helst. Du kan straffrit sige, at du købte det af Svend Tveskæg – men husk, at du ikke må inkriminere uskyldige levende mennesker. Det er strafbart.

   En narkodom kan ses på straffeattesten, ja – både den private og den som myndighederne skal bruge, hvis du skal ansattes i staten.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
   • Hvis politiet bruger en af deres maskiner som kan afsløre hash i blodet, på ulovlig vis, for ekmsempel, i forbindelse med en visitation, og de kan se man er påvirket af hash, og jeg vælger ikke at udtale mig, har politiet så lov til, at tilbageholde mig og ringe til mine forældre? Altså, det er jo ikke ulovligt at være påvirket af hash. Og kommer det til at stå i kriminalregistret eller bliver det opfattet som ikke politimæssig interrese?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: -1 (from 1 vote)
 51. Hej Lars,

  Jeg blev for noget tid siden sigtet og anholdt uretmæssigt. Jeg var ikke i nærheden af Christiania eller i en visitationszone eller noget.

  Jeg bad derefter om aktindsigt i min sag, og kan se at betjente dels har løjet, idet det skriver at jeg har opført mig voldsomt og larmende (hvilket er en direkte løgn, jeg sad stille og roligt på et udskænkningssted), samt at de havde mistanke om at jeg havde taget narko, fordi de mente mine pupiller var store.

  Det paradoksale er at de hev fat i mig før de overhovedet havde kigget mig i øjnene, da de kom ind mens jeg sad med ryggen til og hev mig op og ville visitere mig, og først herefter havde de mulighed for overhovedet at bedømme mine pupillers størrelse.

  Kan det være rigtigt at de kan bruge denne “jeg synes du har store/små pupiller, ergo må du have taget narko” som ren carte blanche til at sigte hvem som helst hvor som helst, endda uden reelt først at have kigget på folks øjne, eller findes der noget mere specifik lovgivning eller fortilfælde om netop dette?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 52. Hej, for nyligt blev jeg stoppet tidligt i byen, sammen med nogle af mine venner. Politiet skilte os ad, altså så vi ikke kunne snakke sammen, og derefter spurgte os om hvad vi havde lavet, navn, adresse osv… De bad os derefter om at følge med dem, ca. 2-300 meter til et sted hvor de mente der var udført “hærværk”.

  Har de ret til at bede en om at følge med? Hvor længe kan de holde på en, eller må man frit gå når man har fortalt dem navn, adresse og fødselsdag?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Hvis de har en god nok mistanke, kan de godt “holde” på en indtil sagen er afklaret. Selv i en perfekt verden, hvor politiet kun var til for at beskytte os, ville man jo være nødt til at kunne agere på den måde over for mistænkte. :)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 53. Hey Lars først tak for alt den viden meget brugbart

  Mit spørgsmål lyder om man må sige til en betjent du er da for dum eller du er da en idiot hvordan skal man udtrykke sig for at være inden for lovens rammer for det skal vi self, være ;D. Men med alt det lort vi får kastet i hoved engang imellem så vil jeg gerne give lidt igen :DD0 på en måde hvor på at jeg ikke kan blive tager med, er self altid smart nok til at optage situationen

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Sådan lige på stående fod: “Dum” “Ubegavet” og “Politi-robot” er ok og ikke strafbart jf. straffelovens § 121 eller ordensbekendtgørelsen. “Nazisvin”, “Store røvhul” og “Fucking luder” vil nok være forbundet med straf. :)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 54. Jamen vi har da ytringsfrihed i DK og hvis jeg siger til en betjent (jeg syntes du er en dum idiot) kan han så bare tage mig med. Jeg udtrykker jo min egen holdning til ham og fortæller ham jo bare ordret at jeg syntes han er mindre begavet. Jeg ved godt at hippo og noget ligene ikke er iorden

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 55. Hej Lars.

  Her for et par dage siden var der lidt ballade mellem en betjent og en ven – min ven følte sig uretfærdigt behandlet (heldigvis er det hele blevet optaget). Er der mulighed for at du lige vil tjekke videoen på youtube – også lige fortælle din mening om det der sker?

  Nedenstående link er optagelsen;

  Politivold i Horsens;

  http://m.youtube.com/#/watch?v=f-UOqYbOrQA&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3Df-UOqYbOrQA

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 56. Hej Lars.

  Her for et par dage siden var der lidt ballade mellem en betjent og en ven – min ven følte sig uretfærdigt behandlet (heldigvis er det hele blevet optaget). Er der mulighed for at du lige vil tjekke videoen på youtube – også lige fortælle din mening om det der sker?

  Nedenstående link er optagelsen;

  Politivold i Horsens;

  http://m.youtube.com/#/watch?v=f-UOqYbOrQA&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3Df-UOqYbOrQA

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Jeg har set det, men kan ikke give noget forkromet svar. Jeg ved jo ikke, hvad der er gået forud for episoden.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 3.0/5 (2 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 57. Hej
  Er det muligt at sende en mail til dig ?
  Ved ikke om du kan se min mail og måske skrive så jeg kan vende tilbage den vej. :)
  Mvh

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Hej Lars. Jeg har lige et par spørgsmål. Jeg ryger hash hver dag og i den forbindelse kører jeg også nogen gange bil “påvirket” dvs jeg kører selvfølglig ikke vind og skæv men altså hvis jeg har røget en joint aftnen før og så bliver stoppet næste dag kan THC´en jo stadig spores. Eller hvis jeg ryger om eftermiddagen og kører om aftnen..

   Dette er selvfølgelig kun et problem HVIS jeg bliver stoppet og HVIS de vælger at bruge deres narkometer… Hvilket ville være meget usandsynligt da jeg kører i en helt ny og dyr bil og ydermere altid er pænt klædt og vel soigneret… Problemet er at for et par år siden fik jeg en bøde i jylland for at sidde og ryge en joint… Popper den information op hvis de kører et af deres “tjek” på mig ?? Og er det normalt at betjente laver dette “tjek” hvis man ellers virker helt normal og fremviser gyldigt kørekort med det samme osv… Nogen gange tager kigger de jo bare på kørekortet og siger at man bare kan køre videre…

   Det skal lige siges at det er ca 3 år siden jeg fik den bøde og fik den i jylland og bor i KBH, ved ikke om det har noget at sige i forhold til mit spørgsmål?

   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VA:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 58. Hej Lars.
  Jeg har idag været på Christiania sammen med nogen venner, de skulle ud og købe noget hash. De besluttede sig for at sætte sig oppe på holmen for at lave og ryge deres joint. Lige da de var blevet færdig med den kommer politiet pludseligt gående. Og siger så vi skal sidde stille det gør vi og han spørg om vi har noget med vores navne på jeg giver ham mit bankkort efter det trækker han hende til side som havde det på sig og hun fortæller at jeg ikke skulle ryge men alligevel ringede han til mine forældre og lod min veninde slippe med at lade hende træde på jointen og lod hende gå. Må han det og

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 59. Hvor er det berigende at se en seriøs frihedsfighter som samtidig stadigvæk har en stor autoritet blandt befolkningen, det du kæmper for er vi mange der prøver at råbe befolkningen op omkring, hvilket er en ret stor opgave når den generelle dansker er opvokset med skyklapper og bare følger strømmen af deres medmennesker som desværre kender meget lidt til vores ‘perfekte’ Danmark og ikke mindst deres egne rettigheder.
  -We Do Not Forgive.
  -We Do Not Forget…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 60. jeg kender en tæt på der har fået besøg af politiet en nat kl 2…da han engang for år tilbage har solgt lidt hash…samme betjent kommer så og ransager deres hjem og får de 1½ g han har i lommen…de var meget ubehagelige og siger de vil indberette det til komunen hvis de finder mere(de har lige fået barn)..og får så der lov til ransage da de intet havde i hjemmet og så truer betjentene dem med sige hvem der sælger i byen og hvis de ikke gør vil de blive ved komme der…udover det beder de ham smide ALT tøjet og mærker ham på nosserne og han skal stå gå rundt om sig selv et par gange…kan det virkeligt være rigtigt….???ved godt de opsøger gammel kendinge og bruger undskyldningen som at de har fået afvide han sælger igen????har sagt at kommer de igen skal de optage ALT og bede om en ransagningskendelse….udover det endte de i deres ubehøvlede arrigskab at give ham en bøde på 3000….

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 61. hans søde kærreste sidder nu er så bange for de kommer da hun er alene hver dag da han arbejde i kbh 12 timer dagligt de fleste dage….og skal siges han ved gud ikke sælger og hun har aldrig rørt hash….

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 62. må man spørge hvorfor ens spørgsmål ikke bliver besvaret og slettet????

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Spørg bare løs. :) Og nej, jeg sletter ikke noget. Men nogle gange får jeg ikke svaret – jeg er (desværre) ikke fuldtidsblogger.

   Grunden til, at du tror dit indlæg bliver slettet er den, at jeg skal godkende indlægget før det bliver synligt. Og som sagt har jeg også andre ting at lave, end at agere gratis retshjælp på nettet. ;)

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 63. helt okey…syntes det fedt du er her:-)

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 64. Hej
  Blev stoppet i sidste uge på vej ud fra Christania og blev stoppet af to civilbetjente, har 4 gram hash gemt i underbukserne, da de ikke finder noget ved første ransagning,trækker de mig til side og siger de skal kigge i mine underbukser, hvorefter de finder det.
  Mit spørgsmål er, om de må det,troede man skulle ind på station og blive strippet der?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 65. Hvad så med togkontrolrører, må de spørger efter ens cpr-nummer? Det gør de sgu da tit, hvis man får en bøde.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • De har ikke krav på at få det at vide.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 66. Pingback: Klart Sprog, Klart Sind » Blog Archive » Ordensbekendtgørelsen i praksis

 67. Jeg har fundet denne tekst på advokatfirmaet Christian Vinaa’s hjemmeside:
  Specielle pligter som sigtet :
  • Du skal underkaste dig en legemes-besigtigelse, som kan omfatte ;
  o Vejning, måling og besigtigelse af håndflader.
  o Besigtigelse uden afklædning, fx. opknapning af skjorte, opsmøgning af ærme.
  o Optagelse af fingeraftryk.
  o Fotografering.
  o Visitation af tøj; dvs. undersøgelse af lommer o.l.

  • Hvis du er sigtet for en alvorligere forbrydelse, skal du endvidere
  underkaste dig legemes-undersøgelse, som kan omfatte ;
  o Ydre undersøgelse af legemet, herunder beføling af legemet.
  o Prøver fra legemets ydre, negleskrab, hårprøver.
  o Udtagelse af blodprøver.
  o Ultralyd- og røntgenundersøgelser.
  o Undersøgelse af legemets hulrum; mundhule, anus, vagina.
  o Indgivelse af medicin fx. afføringsmidler.
  o Udtagelse af vævsprøver.
  o Andre undersøgelser af legemets indre.

  Jeg hæfter mig ved at man som sigtet skal underkaste sig legemes-besigtigelse som kan omfatte: “Besigtigelse uden afklædning, fx. opknapning af skjorte, opsmøgning af ærme.”
  Det er først i tilfælde af sigtelse af “alvorligere forbrydelse” at politiet har ret til “ydre undersøgelse af legemet, herunder beføling af legemet.”

  Som jeg forstår denne tekst har politiet altså ikke ret til at undersøge underbukser ogl på folk der kommer ud fra Christiania eller befinder sig i det omkringliggende område.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 68. har man pligt til at vise sit sygsikringsbevis ?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Nej, det har man ikke. Man har ingen pligt til at vise nogen former for id.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 69. Tak til “The Good Lars” jeg følger med glæde dine kommentar,og når jeg for tid vil jeg gerne skrive hvad jeg har været ud for,sidste år,jeg blev anholdt 3 gange på 6 dage ?(jeg er ikke kendt af politiet,har aldrig været straffet,men da gik fuldstændig ged i den,den 17 Marts 2012,og 6 dage frem ?Jeg har fået erstatning for den ène anholdelse,kr.4750,00 ?)på gensyn VH Lars K

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 70. Heej Lars
  Jeg har nogen venner, som blev anholdt engang da jeg var sammen med dem den tid. Og politiet bad mig give dem min mobil og så måtte jeg tage afsted. De sagde de skulle undersøge den for opkald og ting fra de andre.
  Så vil jeg spørge dig om de gerne bare må tage min mobil om jeg havde pligt til det eller jeg gerne måtte sige nej og lade vær?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
  • Nej, uden at du eller dine venner er sigtet (for de rigtige ting) må politiet ikke bare fratage dig din telefon.

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: -1 (from 1 vote)
 71. Hej Lars, jeg var for et stykke tid siden ude for et par magtliderlige betjente… vil lige høre ang.:

  Jeg sad stille på jordan da de slæbte mig op og begyndte at råbe ad mig, er det tilladt for politiet at være grove i betrækket?

  – det næste øjeblik var jeg tiltalt for lov om euf. stoffer, det svarer din artikel på…

  – De fandt intet på mig… og ville tage mig med på stationen fordi jeg nægtede at oplyse de sidste 4 cifre i mit CPR-nummer, har de ret til dette når jeg intet havde gjort?

  – Efter diskussion om hvorvidt jeg havde gjort noget eller ej, bad de mig gå og sagde jeg havde karantæne.. kan jeg få karantæne uden nogen form for overtrædelse? dette var et offentligt sted.

  Mvh. Daniel, en borger der oplever grove betjente.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: -1 (from 1 vote)
 72. Hej Lars,

  Jeg var forleden i byen i Sønderborg. En jeg næsten lige havde mødt og jeg, ville forlade diskoteket som vi sad på, for at gå 40-50 meter længere ned ad gaden for at gå op i min venindes lejlighed og drikke.

  Da jeg stod med min mobil og tjekkede facebook, gik min “ven”, Jakob, forbi politiet og sagde med en lidt hævet stemme, uden at råbe, “Politi kontrol …” hvor han kigger på mig og jeg tænker; det her er for dumt, men så fuld som jeg var, sagde jeg “skaber mere vold” uden egentligt at råbe. De kigger på os og vi kigger lidt igen, men tænkte de godt var klar over det ikke var nogen hensigt at provokere dem vildt meget. Vi var blot fulde og tænkte os ikke rigtigt op.

  Da vi lige skal til at gå ind af døren til opgangen til min venindes lejlighed, spørger de om vi har noget ID, og jeg siger “Men du har ikke rettigheder til at se mit ID. Jeg kan fortælle dig min fødselsdagsdato, men de sidste fire cifre i mit CPR-nummer, skal du ikke bruge og har du ikke rettigheder til at få oplyst.” Han svarer mig igen ved at sige: “Når jeg fortæller dig noget, så har du bare at svare mig på det.” Jeg tænkte, at jeg nok bare blev nødt til at gøre hvad han sagde, da jeg ikke er typen der er ude på ballade eller noget i den retning. Har aldrig fået en bøde, advarsel e.l. De sigter os for gadeuorden, og jeg spørger under hvilken paragraf det er, hvor den anden kvindelige betjent siger “Det kan du bare Google.” De giver os begge en bøde på, hvad jeg kan huske, 1500kr. Jeg erkender ikke noget, da jeg ikke mente vi havde gjort noget forkert som sådan. Nogen siger nemlig at man skal sige hele sætningen hver for sig, før de kan give en en bøde.

  Hvad gør jeg i den her sag? Tør ikke rigtig tage den i retten, da jeg ikke har så mange penge til at betale for retssagen. Der er selvfølgelig også sket og sagt noget mere, men ikke noget som er vildt relevant.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

1 × five =

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>